Privacy statement

Yoga Awareness, gevestigd aan Scheepvaart 35, 6846 LT Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.yoga-awareness.nl
info@yoga-awareness.nl
Scheepvaart 35
6846 LT Arnhem
06-40413550

Heb je vragen over deze privacy statement? Neem dan contact op met Ingrid via info@yoga-awareness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga Awareness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app (Momoyoga), welke zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw gebruik van onze website

Yoga Awareness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling via Mollie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (via Momoyoga)
 • Yoga Awareness analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yoga Awareness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam + Geboortedatum + Adresgegevens + Telefoonnummer + Geslacht + E-mailadres + Bankrekeningnummer > Bewaartermijn 2 jaar > Om informatie te kunnen geven over de diensten en je de mogelijkheid te bieden de dienst weer af te nemen zonder opnieuw een profiel in de app aan te hoeven maken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga Awareness deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yoga Awareness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze bedrijven zijn:

 • Betalingen > Mollie
 • Ledenadministratiesoftwarebedrijf > Momoyoga
 • Hostingbedrijf > Antagonist en Vimexx
 • Mailsysteem > Autorespond
 • Boekhoudprogramma > Snelstart
 • Boekhoudbedrijf > BPC Duiven

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yoga Awareness gebruikt cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om jouw surfgedrag te analyseren ten einde onze content en dienstverlening te verbeteren. Om dit te kunnen monitoren plaatst Google Analytics hiervoor cookies op deze website.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Awareness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yoga-awareness.nl.

Yoga Awareness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga Awareness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yoga-awareness.nl.