Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yoga Awareness, 16 juni 2021

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Yoga Awareness bedoelt.

Yoga Awareness
Ingrid Loman, Scheepvaart 35, 6846 LT in Arnhem
Kamer van Koophandelnummer 52423077
Contact via: info@yoga-awareness.nl
Website voor informatie: www.yoga-awareness.nl

Alle lessen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben worden gegeven bij Yoga Campus Arnhem Statenlaan 6-8, 6828 WE Arnhem en Het Matserhuis, praktijkruimte 4, gelegen op de 2e verdieping, Burgemeester Matsersingel 200, 6843 NZ Arnhem.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door mij schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle betalingen dienen door overschrijving op de door mij aangegeven manier te geschieden.

1.4 Je erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan mij, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door jou zijn verworpen. Een enkele verwijzing door jou naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.5 Ik ben uitsluitend gebonden aan afspraken welke met de wederpartij zijn gemaakt door mijzelf. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden mij slechts, indien deze door mij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Voorwaarden deelname groepslessen
2.1 De YIN en de Critical Alignment Yoga (hierna te noemen: groepslessen) zijn bedoeld voor iedereen die meer rust, ontspanning, lichaamsbewustzijn dan wel bewegingsvrijheid wil ervaren en/of fysieke klachten wil verminderen of voorkomen.
2.2 In mijn groepslessen deel ik mijn kennis, ervaring en tips en bied ik een fysiek voorbeeld om de doelen/wensen/verwachtingen genoemd in 2.1 te kunnen bereiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname en betrokkenheid. Ik kan niet garanderen dat de doelen/wensen/verwachtingen worden bereikt. Wel zal ik me inzetten om de juiste handvatten te bieden zodat je je zo prettig en veilig mogelijk voelt in de groepsles en zoveel mogelijk kunt bereiken.
2.3 Je kunt deelnemen aan de groepslessen met een geldige leskaart. Geldige leskaarten zijn een losse les, een strippenkaart en een abonnement (hierna te noemen: leskaart). Ook een gratis proefles behoort tot de mogelijkheden. De verschillende leskaarten staan op mijn website genoemd.
2.4 De geldigheidsduur van een leskaart verschilt per leskaart. De geldigheidsduur van elke kaart staat genoemd op mijn website. De daar genoemde informatie is de actuele geldigheidsduur.
2.5 Een leskaart is strikt persoonlijk. Deze mag alleen overgedragen worden aan iemand anders na goedkeuring van mij.
2.6 Een leskaart schaf je aan met iDeal via de app Momoyoga. In deze app staat tevens het actuele rooster met alle aangeboden groepslessen. Door te klikken op een groepsles boek je jezelf in voor de betreffende les. Afmelden kan door nogmaals op de geboekte les te klikken. Ik zorg voor de benodigde informatie om Momoyoga te kunnen gebruiken. Aanmelden voor een proefles kan door persoonlijk contact met mij op te nemen.
2.7 Aanmelden kan tot de start van de les, annuleren kan tot twee uur voor aanvang van de les.
2.8 Bij fysieke klachten of een lange reis is het mogelijk met mij te overleggen om een abonnement of strippenkaart tijdelijk stop te zetten. Hervatten van het abonnement of de strippenkaart is mogelijk op het moment van hersteld zijn of terugkeer.
2.9 Het geldende lesrooster staat op mijn website. De lessen worden elke week gegeven met uitzondering van de zomervakantie en feestdagen. Ik behoud mij het recht om lestijden te wijzigen. Een wijziging wordt door mij ten minste vier weken voorafgaand aan de wijziging aan mijn deelnemers meegedeeld per e-mail. Bij een abonnement heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden. Bij een strippenkaart met openstaande lessen zoeken de deelnemer en ik gezamenlijk naar een passende oplossing.
2.10 Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden zal ik als eerste zoeken naar een goede vervanging voor de betreffende les. Is dit om wat voor reden niet mogelijk, dan kan ik een les laten vervallen. Deelnemers worden hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
2.11 Alle deelnemers volgen de huisregels van Yoga Awareness:

 • De groepslessen worden gegeven bij Yoga Campus Arnhem. Yoga Campus Arnhem bevindt zich in het gebouw van De Kleine Campus, Statenlaan 6-8, 8628 WE Arnhem.
 • Je komt het gebouw binnen via de achterdeur
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding
 • Doe je schoenen uit voordat je de studio betreed
 • In de yogastudio zijn matten en andere tools aanwezig. Bij gebruik hiervan, dienen ze na gebruik schoongemaakt en netjes opgeruimd te worden
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door mij niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden
 • Alle gebruikers van de yogastudio worden met respect behandeld

Ik behoudt mij het recht om deelnemers die naar mijn mening de huisregels zoals genoemd onder artikel 2.12 niet naleven de toegang tot de mijn lessen te ontzeggen zonder terugbetaling van een eventuele leskaart.

Artikel 3 Voorwaarden deelnemen Yogaspecials
3.1 De Yogaspecials zijn bedoeld om een verdieping te brengen op een bepaald thema dat verband houdt met fysieke klachten.
3.2 In de Yogaspecials komen verschillende yogavormen en yogatechnieken aan bod, alsmede het gebruik van drukpunten op de meridianen en het gebruik van essentiële oliën.
3.3 In mijn Yogaspecials deel ik mijn kennis, ervaring en tips en bied ik een fysiek voorbeeld om de doelen/wensen/verwachtingen genoemd in 2.1 te kunnen bereiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname en betrokkenheid. Ik kan niet garanderen dat de doelen/wensen/verwachtingen worden bereikt. Wel zal ik me inzetten om de juiste handvatten te bieden zodat je je zo prettig en veilig mogelijk voelt in de Yogaspecial en zoveel mogelijk kunt bereiken.
3.4 Je kunt deelnemen aan een Yogaspecial na betaling van het op de website genoemde bedrag. Betaling kan via Momoyoga geschieden als wel via overmaking van het genoemde bedrag op rekening NL 16 TRIO 0338 5751 46 tav. Yoga Awareness.
3.5 Tot een week voorafgaand aan de Yogaspecial kun je kosteloos annuleren. Bij annuleren tot 3 dagen voorafgaand aan de Yogaspecial betaal je 50% van het genoemde bedrag. Doe je de keer daarop mee, dan krijg je 20% korting op entreeprijs.

Artikel 4 Voorwaarden deelnemen privé lessen
4.1 De privé lessen (hierna genoemd: Personal Yoga) zijn bedoeld voor iedereen met een gerichte vraag wat betreft fysieke klachten of spanning-/stress gerelateerde klachten.
4.2 In de Personal Yoga sessies kijk ik samen met de klant naar doelen, wensen en verwachtingen. Door middel van vraag en antwoord en een schriftelijke of persoonlijke intake komen we gezamenlijk tot een manier van begeleiden die aansluit op de behoeften van de klant en in lijn liggen met wat ik aanbied. Ik put uit informatie van diverse opleidingen en bijscholingen en 15-jaar lange ervaring met verschillende soorten yoga. Ik kan niet garanderen dat de doelen/wensen/verwachtingen worden bereikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname en betrokkenheid aan de Personal Yoga. Wel zal ik me inzetten om de juiste handvatten te bieden zodat je je zo prettig en veilig mogelijk voelt in Personal Yoga en zoveel mogelijk kunt bereiken.
4.3 Je kunt deelnemen aan de Personal Yoga door contact met mij op te nemen en een afspraak te maken.
4.4 Betaling geschied door het product ‘Personal Yoga’ aan te schaffen in Momoyoga, waarna de Personal Yoga te boeken is via Momoyoga of na ontvangst van een factuur. Yoga Awareness zorgt voor de benodigde informatie om Momoyoga te kunnen gebruiken.
4.5 Annuleren van een Personal Yoga kan kosteloos tot 3 uur van tevoren.
4.6 Alle deelnemers volgen de huisregels van Yoga Awareness:

 • De Personal Yoga wordt gegeven in het Matserhuis, Burgemeester Matsersingel 200, 6843 NZ Arnhem, kantoor 4 op de 2e verdieping
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding
 • In de praktijkruimte zijn matten en andere tools aanwezig. Bij gebruik hiervan, dienen ze na gebruik schoongemaakt en netjes opgeruimd te worden
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Awareness niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van iedereen die aanwezig is dient altijd gerespecteerd te worden
 • Alle gebruikers van de praktijkruimte worden met respect behandeld

Ik behoudt mij het recht om deelnemers die naar mijn mening de huisregels zoals genoemd onder artikel 4.6 niet naleven de toegang tot de praktijkruimte te ontzeggen zonder restitutie te verlenen.

Artikel 5 Voorwaarden deelnemen online lessen en online programma’s
5.1 De online lessen en programma’s (hierna genoemd: online activiteiten) zijn bedoeld voor iedereen die op zijn eigen tijd en in zijn eigen ruimte aan de gang wil gaan met meer bewust worden van zichzelf, zodat negatieve gewoonte patronen zichtbaar worden en omgebogen mogen worden tot een andere manier van omgaan met de dingen, waardoor je meer ontspannen door het leven kunt gaan.
5.2 In mijn online activiteiten deel ik mijn kennis, ervaring en tips om te zorgen dat jij zo veel mogelijk tools krijgt om zelfstandig je doel te bereiken. Ik kan niet garanderen dat je je doel bereikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor inzet en meedoen aan de online activiteiten. Wel ben ik altijd via mail bereikbaar en beschikbaar om vragen of onduidelijkheden te beantwoorden. Ik maak de online activiteiten met de grootste zorg.
5.3 Zodra je een online activiteit hebt aan geschaft, heb je hier onbeperkt toegang toe.