Het woord chakra klinkt misschien wat vaag. Wat kun je daar nu mee? Nou, eigenlijk alles wat je doet, leert en ontwikkelt verloopt vanuit kenmerken van de chakra’s. Laten we het uitvoeren van een project als voorbeeld nemen. Dit project kan van alles zijn; je huis schilderen, de tuin aanleggen, iets willen veranderen in de opvoeding van je kind of je hond of een deadline halen op je werk. Voor dit alles geldt dat je een basis nodig hebt om daar verder op te kunnen bouwen.

Invloed van de chakra’s op je dagelijks leven

Die basis is chakra 1 oftewel het stuitchakra. In de basis heb jij een idee van wat je wil. Je hebt een beginsituatie en een doel. Hoe duidelijker de beginsituatie, hoe beter je weet waar je moet beginnen. Nu mag je in beweging komen. Je onderzoekt wat er nodig is. Bedenkt verschillende oplossingen, welke werkt het best? Hier zit je in de fase behorend bij chakra 2, het heiligbeenchakra. Meebewegen en creativiteit horen daarbij, samen met plezier. Je hebt zin om aan de slag te gaan. Hoop ik…

Vanuit de ideeën die je hebt kun je gaan uitvoeren, er een richting aan geven. Doen past bij chakra 3, het zonnevlechtchakra, gelegen in het maaggebied. Om te zorgen dat je plan slaagt moet er een verbinding zijn met degenen die je nodig hebt voor je plan. Verbinding en aanvoelen horen bij chakra 4, het hartchakra. Op dit punt aangekomen ben je al een aardig eind op weg met je project en als alles goed gaat, dan stroomt het. Je hebt een gevoel dat het klopt. Met andere woorden je resoneert mee met wat er gebeurt. Dit hoort bij chakra 5, het keelchakra.

Misschien is er daarna net nog iets meer nodig om je doel helemaal te kunnen bereiken en krijg je ineens een nieuw inzicht wat nog beter zou passen. Inzicht hoort bij chakra 6, het voorhoofdchakra. Uiteindelijk is je plan geslaagd, het is rond, het is zoals je had gedacht, je voelt je één met de uitkomst. Dit is chakra 7.

Heel vaak verloopt zo’n proces niet zo soepel als hier omschreven. Als er tussendoor iets gebeurt wat je idee in de war schopt, moet je vaak weer opnieuw beginnen. Zo kun je vanuit de fase waarin je wilt gaan uitvoeren en iets tegen zit, weer terug moeten naar de basis. Of op het moment dat je anderen nodig hebt, merken dat die ander niet mee wil en je terugvalt in het zoeken naar een ander idee, oftewel je creativiteit opnieuw gebruiken. Zo ga je met pieken en dalen door dit proces heen. Een gegeven is wel dat als je zonder duidelijke basis begint, je heel moeilijk tot een goede uitkomst zult komen. Je hebt een basis nodig en daarna doorloop je dit proces op je eigen manier. De energie en de kenmerken van de chakra’s helpen je onbewust om bij je doel te komen.

Wat zijn chakra’s nu eigenlijk?

Het chakrasysteem gaat uit van energiestromen in het lichaam. Energie die je nodig hebt om bijvoorbeeld dingen voor elkaar te krijgen, om je prettig te voelen of te kunnen communiceren met een ander. Die energie wordt in de chakra’s gebundeld als energiewielen. Op de plek van het chakra is deze energie het sterkst.

Elk energiewiel heeft zo zijn eigen kenmerken, zoals je hiervoor al gelezen hebt. Als de energie in de chakra’s in balans is kun jij optimaal gebruik maken van de kenmerken behorend bij dat chakra. Maar niet altijd zijn jouw chakra’s in balans, soms staan ze te ver open en somt teveel dicht. Dat betekent dat de energie hier heel erg aanwezig is of juist heel weinig. De kenmerken worden dan óf vergroot en ze gaan overheersen óf ze zijn op de achtergrond aanwezig en je kunt er minder gebruik van maken. Hieronder en in volgende blogs zal ik de kenmerken per chakra beschrijven en aangeven wat je kan doen om de energie in dit chakra meer in balans te brengen.

Alles wat je leest, mag je bij jezelf toetsen. Als iets voor jou niet geldt, neem het dan niet als waar aan. Dingen kunnen zoveel verschillende oorzaken hebben. Neem dát mee uit dit blog wat voor jou belangrijk is en laat de rest voor wat het is.

Chakra 1 – Stabiliteit, veiligheid en vertrouwen

Als de energie in het eerste chakra in balans is, dan geeft het jou een basis van stevigheid en stabiliteit met daaraan gekoppeld een gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Dit chakra wordt gevormd in je kinderjaren. Mocht je je in deze jaren niet veilig gevoeld hebben, dan mis je een stevige basis in jezelf. Dit kan leiden tot een verminderde energie in het eerste chakra. Je kunt je snel bang of onzeker voelen. Je vertrouwt minder op je eigen kunnen en hebt vaak bevestiging nodig. Misschien voel je je ook rusteloos, alsof je nergens thuis hoort. Heb je het idee dat je altijd net iets anders bent dan alle anderen. Heel vaak mis je een ‘thuis’-gevoel. Als de energie hier niet zo sterk aanwezig is, beweeg je weg uit je basis. Dat kan leiden tot veel denken en een oppervlakkige hoge ademhaling. Wie weet ben je ook te licht of wat zweverig?

De andere kant kan ook, dat de energie in het eerste chakra heel krachtig is, dan wordt een gevoel van stevigheid zwaarte. Dit kan zich vertalen in traagheid en overgewicht. De sterke beweging naar beneden, kan maken dat je letterlijk niet meer van je plek komt. Er komt weinig uit je handen, je hoofd wil niet meedenken. Misschien herken je ook een afvlakken van gevoelens, je vaak monotoon voelen. Ook het veel waarde hechten aan spullen past bij een te sterk eerste chakra. Wie weet ben je wat materialistisch en hou je van verzamelen?

Wat kun je doen om de energie in balans te brengen?

Alles wat te maken heeft met de aarde of beweegt richting de aarde helpt om het eerste chakra te beïnvloeden. Zoals:

  • Stampen
  • In de tuin werken
  • Bewust je voeten op de grond voelen (hier heb ik een podcast over ingesproken)
  • Hardlopen
  • Liggen en slapen

Yogales voor het eerste chakra meedoen?

Op mijn YouTube kanaal staan verschillende korte lessen (ongeveer een half uur) waarin ik kenmerken centraal stel. De houdingen die je doet in deze les zullen de energie van het chakra positief beïnvloeden. Om aan de slag te gaan met chakra 1 kun je de les CAYYIN – Geaard of de les CAY – zwaar versus licht meedoen.

In het volgende blog vertel ik over chakra 2 waarin de kenmerken meebewegen, creativiteit en plezier centraal staan.